Zeeland tolvrij

Zeeland tolvrij

Zeeland is een prachtige provincie. Alleen de onderlinge verbindingen zijn verre van optimaal. Voor ProZeeland is het vanzelfsprekend dat we van de ene naar de andere kant van onze provincie kunnen komen zonder barrières of tol.

Zo is het onverkoopbaar dat Zeeuws-Vlamingen eerst moeten betalen wanneer ze van de rest van het Nederlandse wegennet gebruik willen maken.

De tolvrije tunnel staat de laatste tijd weer hoog op de agenda. Maar laten we niet vergeten dat er verkiezingen in aantocht zijn. Nogal wat partijen zijn er niet vies van om ‘Westerschelde tunnel tolvrij’ electoraal uit te buiten.

ProZeeland houdt niet van moties voor de bühne. Partijen in de Staten die een ‘lobbymotie’ indienen nadat ze kort daarvoor – toen het er op aankwam – enkel lof zongen op gezant Wientjes in het onderhandelingstraject over de Marinierskazerne, krijgen onze steun dan ook niet.

ProZeeland gaat voor een assertieve houding naar Den Haag, 100% voor het Zeeuws belang.

Slimme mobiliteit – zoals de Provincie haar opgave noemt – getuigt van weinig inzicht zolang we tegelijkertijd tol blijven heffen op de Westerscheldetunnel en het veer Breskens-Vlissingen.

Vergeet niet dat het Rijk na WO-2 de Zeeuws Vlamingen een tolvrije verbinding met de rest van Nederland beloofde en ook gaf. Van lieverlee werd de tol – ondanks hevig protest – weer ingevoerd op de veren en daarna op de tunnel. Onacceptabel dat we vandaag de dag nog als enigen in Nederland zijn aangewezen op tolverbindingen.

Slimme mobiliteit houdt ook in dat voor Sluiskil en omgeving hun pontje over het kanaal eindelijk eens gewaarborgd wordt. Die gemeenschap verdient de verbondenheid en veiligheid voor hun inwoners.

ProZeeland gaat ervoor om deze zaken eerst maar eens te regelen. Wij bouwen voor Zeeland aan een eigen mobiliteitsplan. Goede en betrouwbare veerverbindingen en een tolvrije tunnel staan aan de basis daarvan. Op ons kunt u rekenen de komende tijd!

Robert Brunke
Robert Koevoets

Statenfractie ProZeeland

Interesse? Volg ons op facebook of check: www.prozeeland.nl