Welkom bij ProZeeland

ProZeeland is een politieke partij met 2 zetel in de Provinciale Staten van Zeeland. Niet links niet rechts maar recht door zee! Beleid gebaseerd op feiten en cijfers en niet op aannames, geen idealisme maar realisme.

ProZeeland is opgericht in 2019 om de belangen van de burgers van Zeeland te dienen. Enkel die belangen. Niet die van een landelijke ‘moederpartij’ in Den Haag of Amsterdam want we zijn puur Zeeuws en onafhankelijk. Ook niet die van een eigen politieke carrière. Want opkomen voor u in de Staten van Zeeland is onze eervolle taak waar wij volledig voor gaan. Meer dan welke andere partij dan ook.

‘De kracht in de provincie!’

Omdat ProZeeland niet doet aan politieke correctheid en meewaaien met de politieke wind van het moment, is het dan ook vaak een zware taak voor onze 2 Statenleden. We roeien vaak tegen de stroom in, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatbeleid en de peperdure – en in onze ogen – onnodige ‘energietransitie’ en daarbij behorend ‘gasverbod’.

Maar denk ook aan momenten waarop het Zeeuwse belang keihard moet worden verdedigd, zoals in het dossier ‘Marinierskazerne’. Waar alle andere partijen het Zeeuwse lot in handen van de ‘Haagse gezant’ legden, ging ProZeeland met de vuist op tafel om de juridische rechten van Zeeland op te eisen.

Politiek dient volgens ProZeeland in de eerste plaats in de provincie te worden gemaakt en niet van bovenaf vanuit Den Haag (of erger, vanuit Brussel) te worden opgelegd. Daarom dient het provinciebestuur zich niet onnodig vast te leggen aan allerlei landelijk accoorden of ideeën, aangereikt door ‘Den Haag’, lobbyclubs of bijvoorbeeld de windmolenindustrie. Hoe we onze mooie, groene en ruimtelijke provincie Zeeland kunnen houden zoals die is, kunnen we prima zelf bepalen. Daarom: de kracht in de provincie! ProZeeland gaat voor autonomie in Zeeland waar dat kan.

De 7 kernpunten van ProZeeland:

Autonomie. Wij in Zeeland bepalen wat goed voor Zeeland is. Zo veel mogelijk een halt aan klimaatakkoorden, schoneluchtakkoorden enzovoort. Daarentegen een eigen Zeeuws beleid ontwikkelen voor een leefbare, schone en groene provincie.

Een groene provincie. Maar niet “groen“ in de betekenis van de windmolenindustrie en solarparken. Groen is voor ons echt groen. Bomen, weiden maar ook de agrarische sector die prima in harmonie met de natuur haar werk moet kunnen doen.

Verstandig energiebeleid. Ruim baan voor burgers en bedrijven die innoveren op het gebied van energiebesparing of verschoning. Maar geen onhaalbare normen, verplichtingen en gasverboden. Gas is schoon en wordt in de rest van Europa omarmt. Ook bieden moderne kerncentrales een oplossing voor schone en betaalbare electriciteit.

Gezonde Zeeuwse economie. Dat betekent voorkomen dat de industrie als banenmotor niet wordt weggejaagd door extreme normen op het gebied van CO2 of andere milieueisen, die hun concurrentiepositie onderuit haalt. De Zeeuwse horeca niet kapot door fanatieke handhaving coronamaatregelen. Onze visserij behouden en beschermen tegen windmolenindustrie en Europese bureaucratie.

Betaalbaar leven en wonen. Verplichte warmtepompen en gasverboden leiden tot enorme energiekosten voor de burger. We hebben dat in andere delen van het land al gezien. Hier zullen we ons dan ook met hand en tand tegen verzetten. ProZeeland wil bovendien voldoende en betaalbare woningen.

Goede infrastructuur. Geen tol op tunnels en veren. Zeeland optimaal verbonden met elkaar: dat stimuleert onze economie en sociale verbondenheid en daar zullen we allen de vruchten van plukken.

Transparante en open politiek. Dat betekent heldere taal en geen achterkamertjespolitiek. ProZeeland is ‘recht door zee’!