ProZeeland: voor het belang van de burgers van Zeeland.

Welkom bij ProZeeland

ProZeeland is een Zeeuwse partij die de belangen wil behartigen van alle Zeeuwse burgers. Wij zijn er voor alle inwoners van Zeeland en niet voor bepaalde doelgroepen, wij sluiten niemand uit.

De politiek is er om u te dienen en niet andersom, heeft u een probleem of een vraag, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn graag op de hoogte wat er leeft en speelt in onze mooie provincie en daar hebben we de input van alle Zeeuwse burgers bij nodig.

natuurfoto geopark
De Oosterscheldekering

ProZeeland is een lokale provinciale partij

Zeggenschap provincie: daar gaat het Rijk over

Deze uitspraak horen we vaak als antwoord wanneer we vragen stellen over urgente vraagstukken of problemen die Zeeland aangaan. 

ProZeeland is een lokale provinciale partij en hoeft dus geen verantwoording af te leggen aan Den Haag, en kan dus geheel zelfstandig in de Zeeuwse politiek functioneren. 

ProZeeland pleit daarom voor meer autonomie voor de provincie Zeeland, wij kunnen zelf heel goed besluiten nemen over vraagstukken in de provincie. Een goed voorbeeld hiervan is het niet doorgaan van de marinierskazerne en de recente ontwikkelingen van de PFAS-vervuiling Westerschelde.

ProZeeland vraagstukken

Geen idealisme maar realisme

Klimaat, stikstof, milieuvervuiling, windmolens, energietransitie, boeren en nog meer vraagstukken die hoog op de agenda van de provincie staan, nu en voor de komende jaren. Vraagstukken die ook u aangaan, direct of indirect, en die voor u vergaande consequenties kunnen hebben.

ProZeeland onderzoekt zelf feiten en cijfers van de bovengenoemde onderwerpen. We gaan niet uit van wat er opgelegd wordt door Den Haag of Europa. Wij raadplegen onafhankelijke bronnen en wetenschappers, bezoeken bedrijven of instanties en bepalen dan pas onze strategie. Een strategie die niet bepaald wordt door aannames maar door realiteitszin.

Pro Zeeland
Hokjespolitiek

ProZeeland en hokjespolitiek

Hokjespolitiek

ProZeeland voert politiek die bij de huidige tijdsgeest past en wil niet ingedeeld worden in een hokje van welke kleur dan ook.

De vraagstukken van vandaag vragen om hedendaagse inzichten en oplossingen die niet gehinderd worden door vastgeroeste oude politieke opvattingen.

.

ProZeeland en menselijkheid

Menselijkheid

Een veilige leefomgeving voor alle Zeeuwen is een pre en een vereiste voor ProZeeland.

Het gaat in de politiek meestal in de eerste plaats om de financiën en niet om het belang van de mens, echter als er besluiten worden genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor je privéleven, is het juist van belang om de mens voorop te stellen.

Zeeuwse spreuk
ProZeeland woningbouw

ProZeeland en Woningbouw

Woningbouw

Iedereen in Zeeland heeft recht op een goede en betaalbare (huur)woning. Wij willen dat de zelfwoningsplicht overal wordt ingevoerd en dat gemeenten eenvoudiger kunnen starten met de bouw van sociale huurwoningen. Het aankopen op grote schaal vanuit het buitenland moet aan banden worden gelegd.

ProZeeland pleit voor controle op illegale onderverhuur van huizen van woningbouwcoöperaties, dit neemt een aanzienlijk deel van de beschikbare huurwoningen weg van de markt die al onder enorme druk staat

ProZeeland en de Westerschelde verbinding

Westerschelde verbinding.

ProZeeland wil dat er twee ferryboten gaan varen die auto’s en passagiers gaan vervoeren. Deze schepen moeten duurzaam en op schone brandstof gaan varen. 

Dit sluit aan op de vele wensen van de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren om weer een goede en een snelle verbinding te krijgen, denk aan de vele studenten die in Vlissingen naar school gaan.

Veerboot-Vlissingen

ProZeeland en energie

Energie

ProZeeland is voor kernenergie en wil zich inzetten voor thoriumcentrales in de toekomst. Kernenergie is nodig om de industrie te verduurzamen en te vergroenen. 

Windmolens en zonneweiden leveren niet genoeg stroom voor de provincie en is louter een verdienmodel voor de grote energiereuzen uit Scandinavië. Investeren in nieuwe en schone energiebronnen zoals getijdencentrales heeft onze voorkeur.

GEEN IDEALISME MAAR REALISME!

Prozeeland is een nieuwe frisse lokale politieke beweging die het belang van de Zeeuwse burger als belangrijkste uitgangspunt heeft

Robert Brunke
small_c_popup.png

Wij staan open voor vragen en uw mening.

Laat een bericht achter